DOKONALÉ UBYTOVÁNÍ V SRDCI BESKYD

CENÍK UBYTOVÁNÍ

V našich roubenkách preferujeme pobyty na 2 a více nocí, v sezoně pak týdenní pobyty. Sezona je od 1.2. do 28.3. a období letních prázdnin – 28.6. – 29.8.

Pobyt na 2 a více nocí mimo sezonu

4 750,- Kč / noc / 5 osob – min. 2 noci

Pobyty v sezoně

4 750,- Kč / noc / 5 osob  – týdenní pobyty

Velikonoce, Vánoce, svátky

4 750,- Kč / noc / 5 osob  – min. 3 noci

Silvestr

5 750,- Kč / noc / 5 osob – min. 5 noci.

Jeden den pobytu mimo sezonu a víkend

5 750,- Kč / při ubytování pouze na jednu noc – nutno domluvit telefonicky nebo e-mailem

Speciální pobyty

Dle osobní dohody. 

6. osoba + 500,- Kč/noc, během Silvestra 6. osoba + 1 000,- Kč/noc

Dítě do dovršení 3 let – zdarma

Ceny jsou uvedeny včetně poplatků a WiFi

V textu jsou všechny ceny uvedené včetně DPH

Silvestr – minimálně 5 nocí

Více viz. platební podmínky

UBYTOVACÍ PODMÍNKY

 1. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené jím k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaní bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.
 2. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, a to pod pokutou 500,- Kč za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.
 3. Hosté zanechají při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.
 4. V průběhu pobytu není hostům dovoleno ubytovat pozvané návštěvy ani jiné osoby.
 5. Hosté při odchodu z objektu vždy uzavřou okna, vodovodní kohoutky, vypnou elektrické přístroje a objekt uzamknou.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.
 7. Hosté jsou odpovědní za všechny škody, které způsobí ubytovateli, a jejich povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.
 8. Hosté jsou v průběhu pobytu povinní v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.
 9. Hosté můžou v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště nebo krbu hosté řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.
 10. V době ubytování hostů nesmí ubytovatel objekt používat sám, může se však přesvědčit, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.
 11. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby pobyt hostům ukončit, jestliže host (hosté) v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje(í) dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacích podmínek.
 12. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.

 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Domácí zvíře po dohodě, za 100,- Kč/noc. Maximální počet pejsků/kočiček 1, pozemek není oplocen, proto prosím zvažte, zda je váš mazlíček dobře vychovaný a zvyklý na sousedy. Vítáni jsou i další domácí mazlíčci jako králíčci, kočičky, želvy apod. Není dovoleno ponechávat mazlíčky samotné na chatě!

Pobyt se zvířetem, ať již v interiéru chaty, nebo na její zahradě či příslušenstvích, vždy podléhá schválení majitele chaty PŘEDEM, bez prokazatelného předchozího souhlasu majitele (mail, písemně ap.) nemůže jakékoli zvíře na pobyt nastoupit, a to bez ohledu, zda se jedná o zvíře v interiéru chaty, nebo „venkovní“.

Víme, že Vaši čtyřnozí miláčci jsou mnohdy součástí Vaší rodiny, a že je tedy nechcete – či nemůžete – nechat doma. K nám však mohou přijet pouze zvířátka slušně vychovaná, která neutíkají majiteli či z objektu, mají platný očkovací průkaz a příslušná očkování a neruší svým hlasitým projevem okolí. Do interiéru pak zvířátka, která jsou zvyklá i doma pobývat v obytných prostorách. Exkrementy po zvířatech i ve venkovních prostorách chaty je nutné ihned uklidit, pro vnitřní prostory je nutné psa pravidelně venčit či mít jej „naučené na vlastní zachůdek“ – nezapomeňte si jej proto přivézt s sebou!!! Máte-li nějakého speciálního zvířecího mazlíčka a chcete jej přivézt sebou, zeptejte se nás – bude-li to možné, vyhovíme Vám.

 

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

1. Platební podmínky:

Cena za pobyt je splatná převodem a to 30 dní před nástupem pobytu. Požadujeme také zálohu ve výši poloviny celkové částky za ubytování. Po připsání této zálohy je Vaše rezervace automaticky potvrzena. V případě zrušení Vaší rezervace je záloha nevratná. Platební podmínky naleznete s potvrzením Vaší rezervace v e-mailu.

2. Storno podmínky:

V případě zrušení rezervace host zaplatí 100% ceny 1.noci pobytu. Prosíme Vás o Vaši loajalitu a termín neblokujte, pokud to není bezpodmínečně nutné. V případě zrušení pobytu méně než 7 dní před Vaším příjezdem Vám bude účtováno 100% pobytu.            

Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě může pronajímatel nabídnout ubytování v jiném svém objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.
Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.

Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobních údajů

+420 724 310 035, +420 604 377 092
Bílá č.ev. 77, 739 15 Bílá, Česká republika
rezervace@2roubenkynastrani.cz